+31 55 3030 939 contact@maxxfinance.nl

Sale & Leaseback Specialisten

Disclaimer

Disclaimer

Het gebruik van de website van Maxxfinance is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze website te bekijken en de daarop aangeboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden.

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging ten allen tijde worden gewijzigd. 
Maxxfinance betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van deze website en maakt gebruik van bronnen van derden partijen die betrouwbaar worden geacht. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze website. Er kunnen  geen rechten worden ontleent aan de aangeboden informatie op deze website.

De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig, onafhankelijk advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Aan door de gebruiker met behulp van de informatie op deze site uitgevoerde kostenberekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

Maxxfinance, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Maxxfinance.

Indien u via deze website een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.

 

 

 

Start hier uw aanvraag

Openingstijden Klantenservice

Ma t/m Vr : 09.00 tot 17.00 uur
Zat : 09.00 tot 16.00 uur

Telefoonnummer

+31 (0)55 303 0939

Adres

Sleutelbloemstraat 59
7322 AH – Apeldoorn

Start chat
Stel uw vraag via Whatsapp
Deze Whatsapp dienst is uitsluitend bedoeld voor tekstberichten tijdens onze openingstijden. Mijn naam is Lara, waarmee kan ik u helpen?